Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Restaurant Buitengewoon kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Restaurant Buitengewoon, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Restaurant Buitengewoon verstrekt. Restaurant Buitengewoon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mail adres
- Uw IP-adres

WAAROM RESTAURANT BUITENGEWOON UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Restaurant Buitengewoon verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Restaurant Buitengewoon uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.


HOE LANG RESTAURANT BUITENGEWOON UW GEGEVENS BEWAART

Restaurant Buitengewoon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Restaurant Buitengewoon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Restaurant Buitengewoon worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Restaurant Buitengewoon gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Restaurant Buitengewoon maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief  Restaurant  Buitengewoon bij Google zoekresultaatpagina’s is.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Restaurant Buitengewoon te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Restaurant Buitengewoon heeft hier geen invloed op.

Restaurant Buitengewoon heeft Google geen toestemming gegeven om via Restaurant Buitengewoon verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@restaurantbuitengewoon.com.

Restaurant Buitengewoon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Restaurant Buitengewoon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Restaurant Buitengewoon maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Restaurant Buitengewoon verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Restaurant Buitengewoon op via info@restaurantbuitengewoon.com.

www. restaurantbuitengewoon.com is een website van Restaurant Buitengewoon

Restaurant Buitengewoon is als volgt te bereiken:

De Meent 24b
3984 JG Odijk
Tel. 030 657 0800
Email: info@restaurantbuitengewoon.com

Deze website gebruikt cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Je gaat hiermee akkoord zodra je de website bezoekt.